Kolín

Své město neopustím nikdy. Narodil jsem se tady, bydlím tady, jsem zástupcem čtvrté kolínské generace naší rodiny.

Středočeský kraj

Náš kraj potřebuje rovnoměrný rozvoj všech regionů, systematický, s jasnou vizí, plánem, myšlenkou.

Česká republika

Jako Starostové a nezávislí jsme zvyklí řešit praktické problémy. Zvládli jsme to v obcích, zvládneme to i v Parlamentu.

Evropská unie

Není to my a oni. My jsme Evropská unie a na nás je, jak Evropská unie bude vypadat.

NAHORU