Pane předsedající, paní ministryně, páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji vám za udělené slovo. Už když jsme se tady dvakrát scházeli kvůli tomu, abychom první a druhé vládě Andreje Babiše vyjadřovali nebo nevyjadřovali svou důvěru, jsem se zamýšlel nad tím, co to slovo důvěra znamená. Jde především o to, že když ve chvíli, když
Vážené dámy, vážení pánové, rád bych poděkoval všem minulým zastupitelkám a zastupitelům města Kolína, kteří i přes názorové rozdíly vedli povětšinou férovou diskuzi. Chtěl bych poděkovat všem mým kolegyním a kolegům – nejenom z našeho volebního sdružení – ale z rady města Kolína za to, že mi pomáhali to břímě nést a pomáhali mi ho snad i