Vážené dámy, vážení pánové, rád bych poděkoval všem minulým zastupitelkám a zastupitelům města Kolína, kteří i přes názorové rozdíly vedli povětšinou férovou diskuzi. Chtěl bych poděkovat všem mým kolegyním a kolegům – nejenom z našeho volebního sdružení – ale z rady města Kolína za to, že mi pomáhali to břímě nést a pomáhali mi ho snad i